Kontakt

Vill du sjunga med oss?

Har du sjungit i kör och är intresserad av att sjunga med oss? Kontakta då vår ordförande Ingegerd, sedan är du välkommen att prova på under en repetition. Känns det bra både för dig och för kören pratar du sedan med dirigent Mats som föreslår var i
stämman du skall sitta (vi har alla bestämda platser). Kören har repetitionsdagar måndagar och enstaka söndagar.
Just nu söker vi basar

Vi framträder i alla möjliga sammanhang utöver de regelrätta konserterna.
Speciellt skräddarsydda föreställningar är en av våra nischer. Då anpassar vi
repertoaren (och klädseln) efter sammanhanget. Välkommen!

Kontakt:

Ingegerd Sjögren, ordförande
Mobil: 070-2211681 eller isjgren@gmail.com

Du kan kontakta oss genom formuläret nedan.