Anlita oss

För stora och små sammanhang

Är du intresserad av att anlita Halmstads Kammarkör? Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av framträdanden i skiftande miljöer.

For big and small contexts
Are You interested in hiring The Halmstad Chamber Choir? We have extensive experience of different kinds of performances in various environments.
Welcome to contact: see below

Välkommen att kontakta:

Ingegerd Sjögren, ordförande
Mobil: 070-2211681
Mail: isjgren@gmail.com