Hem

Aktuellt just nu!

Nästa möjlighet att lyssna på oss är i Himmelsfärdskyrkan i Höganäs lördagen den 9 juni kl 18. Då framför vi vårt ”Blinka lilla stjärna”-program med sånger från olika tidsepoker. Den röda tråden genom hela konserten är hur vår världsbild har förändrats i takt med våra ökade kunskaper. Välkommen!