Konserter

Konsert 2022

Söndag 15 maj Munka Ljungby kyrka
Söndag 24 april Skummeslöv kyrka, ”En musikalisk resa om Scutmanslef”
Söndag 3 april Slöinge kyrka

Konsert 2021

Adventskonsert 28 nov i St Nikolai kyrka, Halmstad

Konserter 2020

Onsdag 4 mars Renässanskonsert Halmstad slott
Söndag 22 feb Kvistofta kyrka

Konserter 2019

Lördag 7 dec Adventskonsert Enslövs kyrka, Åled kl 17.00
Söndag 1 dec Adventskonsert St Nikolai kyrka, Halmstad kl 18.00
Söndag 22 sep Konsert vid Musikfestivalen i Martin Luthers kyrka, Halmstad kl 18.00
Söndag 14 april Konsert i Björnekulla kyrka, Åstorp kl 18.00
Söndag 10 mars ”Blinka lilla stjärna-konsert” i Villstad kyrka kl 18.00