Info

Alltid lika spännande

Halmstads Kammarkör är en kreativ och initiativrik kör med ett 20-tal damer och herrar. Vi har en bred repertoar med profan och sakral musik som spänner över det som sker mellan himmel och jord, från medeltid till nutid.

Kören ger i snitt åtta framträdanden om året. Ungefär vartannat år turnerar vi utomlands och har hittills gästat Schweiz, England, Tyskland, Polen, Frankrike, Italien, Skottland, Wales, Island och Danmark.

Vi samverkar vid vissa framföranden med instrumentalister och musikgrupper.

Lite om vår historia

Kören har sitt ursprung i en grupp halländska sångare som 1982 samlades för att ge Magnificat av J. S. Bach. Sångarna kallade sig för Karl XI:s Kammarkör, helt enkelt för att de repeterade i Baptistkyrkan på Karl XI:s väg i Halmstad.

Kören fortsatte att sjunga under ledning av Olof Ernestam. Han efterträddes 1989 av Folke Alm och samtidigt bytte kören namn till Halmstads Kammarkör. Körledare sedan dess har varit Sofia Tchotoulidi, Per Henrik Johansson, Hans Johansson, Mats Reuter och nu Karin Andersson.